Подайте вашата претенция за обезщетение, като попълните формата по долу .
За да бъде вашето съобщение коректно, попълнете всички полета. За да бъде обработена ... Вашата жалба, моля попълнете формата на кирилица!

Име ( по лична карта):
Презиме :
Фамилия :
ЕГН:
Адрес (по лична карта) :
Телефон:
Имейл:
Авиокомпания:
Друга авиокомпания ( попълва се само ако авиокомпанията която ползвате не попада в списъка по горе)
От Град:
До Град:
Номер на полет:
Дата на полета:
Бяхте ли уедомени за причината
Ако сте били уведомени за причината, моля напишете каква е била тя :
Изпратете документ (самолетна резервация, бордна карта)
 
Декларирам че не съм възлагал на друго физическо или юридическо лице претендирането на дължимото ми обезщетение .
Съгласен съм с общите условия и политиката за поверителност