Кога е налице отказан достъп до борда на самолет?

Отказан достъп на борда

Съласно Регламент 261, могат да бъдат различени два типа отказ от достъп до борда – против Вашата воля и доброволно.

Доброволно отказан достъп до борда

В случай че авиопревозвачът е приел за Вашия полет повече валидни резервации, отколкото позволява капацитетът на самолета, то авиокомпанията следва да уведоми пътниците и да попита за доброволци, които да се откажат от местата си в полета срещу получаване на допълнителни облаги.

Ако доброволно сте се отказали от достъп до борда, освен допълнителните материални облаги, авиокомпанията е длъжна да ви предложи избор между:

 • премаршрутиране възможно най-скоро;
 • премаршрутиране за по-късна дата удобна за Вас и при наличие на свободни места и
 • връщане на цялата сума по неизползвания билет, в случай че решите да не пътувате.

Допълнително облаги могат да бъдат ваучери за нови билети, точки за отстъпки и други материални облаги.

ВАЖНО! Ако не се явят достатъчно доброволци за да компенсират разликата в резервациите, то опериращият въздушен превозвач може да откаже достъп до борда на пътници против тяхната воля.

Отказан достъп против Вашата воля

В случай че авиокомпанията откаже да Ви допусне до борда, а Вие не представлявате риск за полета с Вашето здравословно състояние или поведение и сте се явили на летището навреме, имате потвърдена резевация и изрядни документи за пътуване, то Вие имате право на обезщетение, в зависимост от разстоянието на полета, както следва:

 • 250 евро -> при полети до 1 500 километра
 • 400 евро – > при всички полети на територията на ЕС над 1 500 километра и при всички други полети между 1 500 и 3 500 километра
 • 600 евро -> при полети над 3500 километра;

Освен обезщетение, Вие имате правото да поискате:

– премаршрутиране възможно най-скоро;

– премаршрутиране за по-късна дата удобна за Вас и при наличие на свободни места; и

– връщане на цялата сума по неизползвания билет, в случай че решите да не пътувате.

Ако сте избрали да бъдете премаршрутирани възможно най-скоро, то за времето на изчакване, Вие имате право на адекватна грижа, изразена в храни и напитки, настаняване в хотел и трансфер, както и до два телефонни разговора. Ако сами направите тези разходи, то Вие може да поискате възстановяването им от авиопревозвача.

Закъснял полет

Ако полет, за който имате редовно направена резервация и сте се явили на летището навреме, но поради причини, които попадат в контрола на авиокомпанията, Вашият полет по разписание закъснява с повече от:

 • два часа или повече при полети до 1500 км:
 • три часа или повече при полети над 1500 км в рамките на Европейския съюз (ЕС), както и при други полети между 1500 км и 3500 км :
 • четири часа или повече при полети над 3500 км извън ЕС,

То вие имате следните права:

 • Да бъдете информирани за помощта, на която имате право от авиопревозвача;
 • Да получите адекватна грижа, съобразена с времето на закъснение – храни и напитки;
 • Настаняване в хотел за сметка на превозвача, заедно с трансфера и обратно;
 • Трансфер между хотела и летището (когато е необходимо);
 • Предоставяне безплатно на два телефонни разговора или съобщения по факс, или по електронна поща;

В случай, че изберете да Ви бъдат върнати сумите по неизползвания билет авиокомпанията не носи отговорност спрямо Вас, както и не дължи обезщетения по смисъла на Регламента.

За всеки друг случай на закъснял полет, Вие имате право на парично обезщетение, както следва:

 • 250 евро -> при полети до 1 500 километра
 • 400 евро – > при всички полети на територията на ЕС над 1 500 километра и при всички други полети между 1 500 и 3 500 километра
 • 600 евро -> при полети над 3500 километра;

Отменен полет :

В някои случаи, при отмяна на полет, за който имате надлежно направена резервация, то Вие имате право на обезщетение, в зависимост от разстоянието на полета, както следва:

 • 250 евро -> при полети до 1 500 километра
 • 400 евро – > при всички полети на територията на ЕС над 1 500 километра и при всички други полети между 1 500 и 3 500 километра
 • 600 евро -> при полети над 3500 километра;

Хипотези, при които не се дължи обезщетение за отменен полет

– Отмяната се дължи на влошени метеорологични условия;

– Отмяната се дължи на стачка;

– Ако сте били информирани за отмяната поне 14 дни преди датата на полета по разписание;

– Ако сте били информирани за отмяната между 14 дни и 7 дни преди датата на полета по разписание и авиокомпанията Ви предложи друг полет до същата дестинация.
Важно! В този случай обезщетение не се дължи само ако часът на заминаване на предложения Ви полет е с не повече от 2 часа от отменения полет и по разписание трябва да достигнете дестинацията си не по-късно от 4 часа от часът на пристигане на отменения полет;

– Ако Ви информират по-малко от 7 дни преди датата на полета и Ви предложат премаршрутиране. В този случай предложеният Ви полет трябва да излети не по-късно от 1 час и да достигне дестинацията с не повече от 2 часа разлика, в сравнение с отменения полет.