За нас

Запознайте се правата си като пътници и вземето своето обезщетение 

В световен план всеки месец се анулират средно по 30 000 полета! Освен това, броят на закъснелите полети всеки ден е 20 пъти по-висок! Ако авиокомпаниите полагаха по-големи грижи за пътниците си, техните неудобства и безпокойствие от отменения или закъснел полет, можеше да бъдат избегнати. Именно липсата на загриженост за пътниците накара Европейския парламент и Европейския съвет да приеме Регламент (ЕО) № 261/2004, уреждащ правата на пътниците при отменен или закъснял полет, или при отказан достъп до борда. 

Мисията на PayFlight е всеки пътник, чието пътуване със самолет е закъсняло, анулирано или на пътника е отказан достъп до борда, да получи компенсация от авиокомпаниите. Нашият екип от висококвалифицирани професионалисти с опит в авиационния бранш, водене на преговори и процесуалното представителство, ще Ви помогне да получите обезщетението си по най-бързия и лесен начин. 

PayFlight.eu е компания, предлагаща  услуги в сферата на защита правата на пътниците.  Ние обезпечаваме цялостно процеса по проучване на конкретния казус, анализ и оценка на възможностите за получаване на обезщетение, събиране на необходимите информация и влизане в преговорен процес със съответната авиокомпания. В случай, че не бъде постигнато доброволно уреждане на спора, ще се обърнем към съдилищата за разрешаването му.