Подай иск

Правата на самолетните пътници

Вашите права на въздушен пътник са защитени от Регламент (ЕО) 261/2004. Настоящият регламент предоставя общи права на компенсация за полет на пътниците в случай на повече от 3 часа закъснение, анулиране или отказ от достъп до борда и проблем с багажа.

Не можете да откриете търсената от вас инфорамция? Нека Ви помогнем!

Свържете се с нас

Право на грижа, когато полетът ви се забави с повече от 2 часа, анулира или отказан достъп.

Регламент EC 261/2004 изисква авиокомпаниите да се грижат за вас по време на проблема с полета ви, като предоставят:

Две безплатни телефонни разговори

Имейл или безплатен факс

Безплатна храна и напитки

Настаняване в хотел

Транспорт до / от летището

Често задавани въпроси ? 

Тук сме за да отговорим на всички Ваши въпроси

Какво прави PAY FLIGHT?

PAY FLIGHT съдейства на пътниците, превозвани от авиокомпании, които са имали проблем с полета (закъснял, отменен полет, отказан достъп на борда на самолета, настаняване в по-ниска класа от заплатената), да получат обезщетение, което авиокомпанията им дължи, както и възстановяване стойността на билета, и всякакви други разходи, направени във връзка с разрешаване на проблема.

Чрез нас Вие бихте могли да предявите и защитите своите права.

Ние ще се свържем с авиокомпанията от Ваше име и ще предприемем всички необходими действия, за да Ви бъде изплатено дължимото обезщетение.

В случай, че авиокомпанията откаже доброволно да изплати дължимото обезщетение, бихме могли да предприемем действия за реализиране на Вашите права по съдебен ред

В кои случаи имам право на обезщетение?

Съгласно Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския Парламент и на Съвета, на всеки пътник се дължи обезщетение при закъснял полет, отменен полет, както и при проблеми с багажа. За да има право на обезщетение, проблемният полет следва да отговаря на една от следните хипотези:

Да е в рамките на ЕС;
Да пристига в ЕС от страна извън ЕС и да се изпълнява от авиокомпания от ЕС;
Да тръгва от ЕС за страна извън ЕС, без значение от каква авиокомпания се изпълнява.

Мога ли да включа допълнителни разходи в иска си за обезщетение?

PayFlight.eu работи изцяло в услуга на свойте клиенти ние приемаме жалби за допълнителни разходи или други видове обезщетения. Когато става въпрос за допълнителни разходи, процедурата по възстановяването им се различава при всяка авиокомпания

Защо е необходимо да подпиша пълномощно?

С подписване на пълномощно, упълномощавате нас и нашите юристи да ви представляваме пред авиокомпанията, пред компетентните институции за уреждане на потребителски спорове, както и пред съда във връзка с реализиране на правото Ви на обезщетение поради проблем с полета. Можем да предприемем необходимите действия за реализиране на Вашите права, само след като сме получили от Вас надлежно подписано пълномощно.

Необходимо ли е да предоставя някакви документи при заявяване на претенцията ми?

В зависимост от конкретните обстоятелства, може да изискаме да ни предоставите копие на:

  • Потвърждението на резервацията;
  • Електронния билет;
  • Бордовата карта;
  • Лична карта/Паспорт;
  • Касови бележки (ако сте направили разходи за храна, напитки, хотел, транспорт и др., които в определени случаи следва да се предоставят от авиокомпанията безплатно);
  • Изявлението на авиокомпанията относно закъснението (в случай че имате такова относно причините за закъснението на полета Ви);
  • Кореспонденцията с авиокомпанията (в случай че вече сте направили опит да поискате плащане на обезщетението Ви от авиокомпанията).
Подайте иск